Home

Hypnose. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Pinball arcade. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Loop. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Vår søken og vårt behov for tilhørighet og mening i tilværelsen er en rød tråd i mitt kunstnerskap. Ved hjelp av forskjellige medier og teknikker ser jeg nærmere på de små og store fortellinger vi skaper om oss selv. Gjennom handling og ord etterlater vi ofte mer eller mindre bevisst avtrykk av de store spørsmålene i livet. Jeg ser etter linjer tilbake i tekst- og tegnkultur og kulturelle uttrykk i forskjellige kulturelle sfærer. Det utløser en arbeidsprosess hvor jeg prøver å uttrykke samspillet mellom personlige og kollektive erfaringer.


Our quest and our need for belonging and meaning in our existence is a common thread in my art. Using different media and techniques, I take a closer look at the small and large stories we create about ourselves. Through action and words, we often leave a more or less conscious imprint of the big questions in life. I look for similarities in textual and emblematic culture between past and presence as well as I regard cultural expressions in different cultural spheres. It triggers a work process where I try to express the interaction between personal and collective experiences.