Home

Hypnose. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Pinball arcade. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Loop. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Brandenburger Tor. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Sammentreff. Lino print. 21 x 29 cm. 2022.

Vår søken og vårt behov for tilhørighet og mening i tilværelsen er en rød tråd i mitt kunstnerskap. Ved hjelp av forskjellige medier ser jeg nærmere på de små og store fortellinger vi skaper om oss selv. Jeg ser etter linjer tilbake i tekst- og tegnkultur og kulturelle uttrykk i forskjellige kulturelle sfærer. Gjennom handling og ord etterlater vi ofte mer eller mindre bevisst avtrykk av de store spørsmålene i livet.
Min metode er ofte å bruke fri assosiasjon for å prøve å komme i kontakt med det ubevisste. Det skjer ofte om natten.
jeg prøver å uttrykke samspillet mellom personlige og kollektive erfaringer.


Our quest and our need for belonging and meaning in our existence is a common thread in my art. Using different media and techniques, I take a closer look at the small and large stories we create about ourselves. Through action and words, we often leave a more or less conscious imprint of the big questions in life. I look for similarities in textual and emblematic culture between past and presence as well as I regard cultural expressions in different cultural spheres. It triggers a work process where I try to express the interaction between personal and collective experiences.